İhracat Satış
+ 90 552 216 83 84
export@alvescable.com

Yurtiçi Satış:
+ 90 555 08 ALVES

25837

info@alveskablo.com

BAYİ GİRİŞİ

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri

Yeni yönetmelik, tedarik zincirindeki tüm iktisadi işletmeleri ilgilendiriyor, bu sebeple herkesin yükümlülükleri bulunuyor.

 

Yeni yönetmelik, tedarik zincirindeki tüm iktisadi işletmeleri ilgilendiriyor, bu sebeple herkesin yükümlülükleri bulunuyor ve bunlar bulundukları konuma ve iş akışındaki görevlerine göre değişiklik gösteriyor.

 

Tedarik zincirindeki tüm iktisadi işletmeler, ürün performanslarının bozulmaması için sorumluluklara sahiptir. Üreticilerin yükümlülükleri CPR’nin 13. Maddesinde sıralanmıştır. İthalatçıların ve Distribütörlerin yükümlülükleri 15. ve 16. Maddelerde yer almaktadır.

 

Yerleşik operatörler, CPR’nin 10 (5) maddesine göre Yetkililer olarak değerlendirilir.

 

1) ÜRETİCİNİN SORUMULUKLARI

 

 • Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD) için uygun sistemin uygulanması
 • Performans Beyanı'nın hazırlanması ve CE işaretinin uygulanması
 • Bir yapı malzemesini piyasaya sürerken, ürüne, ilgili Üye Devlet tarafından belirlenen, kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği bir dilde talimatların ve güvenlik bilgilerinin eşlik ettiğinden emin olmak.
 • Teknik belgeler ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya en son sürülüşünden sonra 10 yıllık bir süre boyunca muhafaza etmek
 • Bir ürünün risk oluşturması durumunda yetkili ulusal makamları bilgilendirmek
 • Talep edildiğinde ulusal yetkililere bilgi vermek.

 

2) DİSTRİBÜTÖRÜN SORUMLULUKLARI

 

 • Yürürlükteki zorunluluklarla ilgili gereken özeni göstermek
 • Ürünün resmi zorunluluklara uyumunu denetlemek (ürün kimliği, CE markalama, zorunlu belgeler…)
 • Zorunluluklara uyulmadığı şüphesi durumunda, düzeltici önlemlerin üretici ya da ithalatçı tarafından alınmasını sağlamak
 • Ürünün satışından itibaren 10 yıl boyunca tedarikçileri ve müşterileri tanımlayabilmek
 • Talep edildiğinde ulusal makamlara bilgi vermek

 

3) ÜRETİCİ GİBİ FAALİYET GÖSTEREN DİSTRİBÜTÖRÜN SORUMLULUKLARI

 

Distribütörler, bir ürünü kendi adları ya da markalarıyla piyasaya sürmeleri ya da piyasaya sürülmüş bir yapı malzemesini performans beyanına uygunluğu etkilenebilecek bir şekilde değiştirmeleri halinde üretici olarak değerlendirilirler.

 

 • Kullanım amacı ve Euroclass’lar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Gerekli tüm test ve belgeler için sorumluluk sahibi olmak
 • CE işaretinin uygulanması ve Performans Beyanı için sorumluluk sahibi olma
 • Teknik belgeler ve Performans Beyanını yapı malzemesinin piyasaya son sürülüşünden itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmek.

 

NOT: Avrupa Ekonomik Alanı dışından bir ürün ithal eden herhangi bir iktisadi işletme, bir üreticiyle aynı sorumluluklara sahiptir. Bu bakımdan, piyasaya sadece CPR’nin geçerli olan zorunluluklarıyla uyumlu yapı malzemelerini sürebilirler ve üreticinin bu zorunlulukları yerine getirdiğini kontrol etmeleri gerekir.

 

DİĞER SORUMLULUKLAR

 

Müteahhitler, yerel yönetmelikleri ve şartnamelere uygun seçim yapmak zorundadırlar, genel işleyiş açısından Euroclass sınıflarını ve ülkedeki gereksinimleri bilmeleri gerekmektedir.

 

Şartname belirleyiciler, uygulama tarihi (1 Temmuz 2017) itibarı ile ülkedeki yasal gereksinimler doğrultusunda CPR kapsamındaki CE markalı ürünler ile uyumlu şartnameler düzenlemelidir. Genel işleyiş açısından Euroclass sınıflarını ve ülkedeki gereksinimleri bilmeleri gerekmektedir.

 

Gizlilik ve Çerez Politikası

© Copyright 2017

FABRİKA / MERKEZ OFİS
Fatih Mah. Karatay Cad. No: 6

Kahramankazan / ANKARA

T.: 0 312 802 05 55

F.: 0 312 802 05 56

 

© 2019 Alves Kablo.

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Elektrokent-1 Serhat Mah. 1467. Cad. No:2/31 Yenimahalle / ANKARA

T.: 0 312 395 38 01

F.: 0 312 395 38 53

 

 

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.